tisdag 18 juni 2013

Samrådsmöte om fiskeregleringar på Bratten i morgon!

Påminner om onsdagens samrådsmöte gällande bland annat fiskeregleringar på Natura 2000-området Bratten. Jag hoppas ni som fiskar därute tar tillfället i akt och dyker upp nu på onsdag kväll. Info + länk nedan:

"Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) håller med anledning av kommande fiskeregleringar på Bratten ett samrådsmöte, där vi hoppas att berörda sportfiskare deltar. Ärendet går ut på remiss efter sommaren och länsstyrelsen i Västra Götalands län har till uppgift att ta fram ett förslag på fiskeregleringar, då Bratten sedan 2011 är ett marint Natura 2000-område och att det därmed inom EU anses ha en särskilt värdefull natur vars biologiska mångfald ska skyddas. På Bratten fiskar vi sportfiskare främst i/kring ravinsystemet, vilket är det område som håller den största delen av områdets höga naturvärden, bland annat hornkoraller och sjöpennor. Länsstyrelsen kommer under kvällen att presentera de förslag på regleringar som diskuterats. Från förbundets sida anser vi att sportfiskets påverkansgrad borde anses så liten att kraftiga inskränkningar inte är acceptabla.

Sprid gärna denna info till bloggar och nyhetssidor, samt till personer som ni vet berörs av frågan. Komplett info och bakgrund, där ni kan plocka information eller använda som länk hittar ni här:"

http://www.sportfiskarna.se/artikelsida/tabid/78/smid/385/ArticleID/1490/reftab/78/Default.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar