måndag 21 februari 2011

Stopp för sportfiske efter pigghaj!


Då vi är intresserade av vad som händer kring pigghajen så kontakta jag i dag Martin Rydgren på fiskeriverket. Han sa att förslaget kommer att gå igenom. Förslaget som är inskickat var att det skulle börja att gälla den 1:a mars. Men Martin trodde att det blev den 1:a april 2011 i stället. Men att det gick igenom var han helt säker på i alla fall. Fiskeriverket ville att det skulle gälla i alla fall ett par år så beståndet kunde återhämta sig lite. Så med allra största sannolikhet så fredas pigghajen.

Nu i veckan utkommer ett nytt nummer av fiskejournalen och det är ett intressant nummer för oss havsfiskare. Dom har sammanställt havsfiskeåret 2010 i både Sverige och Norge. Så det blir trevlig läsning:)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar