torsdag 21 juni 2012

Diskussionsträff kring Bratten på måndag!

Sportfiskarnas regionkontor Väst/Göteborg bjuder in sportfiskare till ett diskussionsmöte om utsjöområdet Bratten i Skagerrak.

Det är ju Markus Lundgren (Isola-markus) som bett oss sprida denna information, med kort varsel. Mötet kommer att äga rum nu på måndag 25/6 kl. 19 på Sportfiskarnas regionkontor Sjölyckan, Göteborg.

Anledningen till mötet är den förvaltningsplan som länsstyrelsen i Västra Götaland håller på att ta fram och där Sportfiskarna är inbjudna till ett dialogmöte med länsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten och SLU/ArtDatabanken. Det dialogmötet ska diskutera hur sportfisket kan minska sin påverkan på de höga naturvärdena i det marina Natura 2000-området Bratten.


Läs mer detaljer på Sportfiskarnas hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar